Archive for the ‘Iakttagelser’ Category

Per Ahlmark visste vad han hatade
10 juni 2018

Vintern/våren 1962-63 gjorde jag större delen av min värnplikt på Försvarsstabens pressavdelning i Grå Huset på Östermalmsgatan i Stockholm. Per Ahlmark var samtidigt på Arméstaben i samma hus bakom Östra Real.

Per var några år äldre än jag men hade fått uppskov på grund av ordförandeskapet i Folkpartiets ungdomsförbund.
Ahlmark var sedan tonåren lärjunge till DN:s chefredaktör Herbert Tingsten och båda pläderade för svenskt medlemskap i Nato, dessutom svenska kärnvapen.

Detta intresserade naturligtvis de många generaler och några amiraler som fanns i huset. Vi fick därför äta lunch på Generalstabskårens mäss där Per Ahlmark livligt diskuterade med landets högsta officerare. Jag lyssnade och lärde mig mycket.

På Stockholms högskolas studenthus på Holländargatan (maj 1968 känt för kårhusockupationen) hörde jag också Tingsten debattera frågorna, Per Ahlmark var då ung sekundant.

Per dök också upp på Akademiska föreningen i Lund hårt slående som alltid under hela sin politiska karriär. Det fortsatte han med när han 1993 i boken ”Vänstern och tyranniet” påminde många framstående personer om att de varit diktaturkramare.

Några gick till motangrepp och hävdade att Ahlmark som vanligt drevs av hat. Och visst, han hatade kommunism, nazism och fascism, liksom antisemitism.

Sommaren 2016 vandrade jag förbi Per Ahlmarks undanskymda gård invid Stenshuvud på Österlen. Förfallet inne i husen var en sorglig syn, däremot den övervuxna omgivningen paradisisk med utsikten ut mot Östersjön. Jag förstod att Per var sjuk som lämnat denna fristad.

Annonser

Är på väg svänga om höghastighetståg (delvis)
16 maj 2018

Tåget i måndags morse från Lund till Stockholm var försenat 5 timmar p g a ”växelfel” i Flen, enligt tidtabellen ska det ta 4 tim 10 min, alltså över 9 timmars resa (till Thailand tar det drygt 10 tim med flyg).

I tisdags kväll Stockholm till Lund 2 tim försening, hälften p g a växeln i Flen igen, resten flera mindre förseningar längs sträckan.

Jag hade redan tidigare börjat svänga i uppfattning efter att ha läst om alla nedrivna kontaktledningar med åtföljande förseningar. Nu är jag definitivt övertygad om att dagens tågsystem måste kraftigt rustas upp i första hand och det snabbt.

Visst måste spåren byggas ut mellan Stockholm och Linköping, där är det trångt på spåren och förberedelserna är långt gångna. Nya spår bör byggas Linköping-Jönköping-Borås-Göteborg.

Obegripligt att inte två korta slingor redan har byggts, den ena från den vackra sträckan Norrköping- Nyköping-Stockholm via Skavsta flygplats, den andra från dagens bana Ystad-Malmö via Sturups flygplats som numera kallar sig Malmö Airport.

Men skippa uppemot halva Sverige-paketet, de onödiga nya spåren i närheten av de som redan finns från Linköping via Alvesta ned till Skåne.

Det räcker också med att höja dagens maxhastighet knappt 200 km/tim till 250 km/tim som med en del andra förbättringar beräknas klara sträckan på 2 tim 52 min mot dagens 4 tim 10 min.

Att lägga ut uppemot 100 miljarder kronor av Sverigepaketets 230 miljarder för att sänka tiden ytterligare 24 min genom att köra 350 km i tim på helt nya spår till Skåne tyder på storhetsvansinne. Eftersom regeringen satt ett kostnadstak på ”bara” 205 miljarder måste rationaliseringar ske, färre stationer och/eller stationer utanför städerna istället för stora ombyggnader in i centrum. Då missas ju en hel del av poängen med tidsvinsten.

Jag har upplevt det på flera ställen i Frankrike. De snabbaste höghastighetstågen stannar långt utanför centrum och sedan får man byta till anslutande långsamma tåg in till stan. Tidsvinsten går förlorad.

Svenska folkets järnväg riskerar med nuvarande planering att bli direktörernas järnväg. Och politikernas som kan skicka notan vidare till skattebetalarna.

Fotnot: Idag onsdag är det totalstopp på järnvägen strax norr om Stockholm på grund av nedriven kontaktledning.

Problemet som kallas utmaning
23 april 2018

Illustration till problemet som numera förskönat kallas utmaning.

Sverige världens första fossilfria (netto) land år 2045. Sverige EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Två löften om ambitioner från Stefan Löfvens regering. Det första återstår att se om några decennier. Det sistnämnda finns fortfarande chansen att nå om två år och knappt nio månader.

Men det ser mörkt ut. Sedan löftet sjösattes för tre år sedan har Sverige fallit från 12:e till 17:e plats i andelen arbetslösa, omsprunget av Polen, Slovenien, Bulgarien och Irland.

Tjeckien har mer än halverat sin andel, Nederländerna i stort sett, enligt sammanställningen i DI i veckan som gick.

Det finns några olika förklaringar, men en framstår som avgörande. I februari var arbetslösheten för svenskfödda 3,9 procent, för utrikesfödda 15,1 procent.

Långtidsarbetslösheten, andelen som varit arbetslösa 26 veckor, ett drygt halvår, var för svenskfödda 21,5 procent, utrikesfödda  43,8 procent.

Visst är det bra med höga ambitioner men det brister uppenbarligen i verkstaden. I politikens talarstolar 1 maj får vi återigen höra om svensk solidaritet, men det blir allt svårare att peka finger till andra länder.

 

Akademien – när avgångsropen skallar….
18 april 2018

Under många år hämtade jag min post tidigt på morgonen på postkontoret Stora Nygatan i Gamla Stan i Stockholm, lokaler som nu hyser Forum för Levande Historia om nazismen och Förintelsen (efter mycket om och men också om kommunismens illgärningar, just nu Gulag). Postkontoret var ovanligt spatiöst, frekventerat av folk från Slottet, Regeringen, Riksdagen, Akademien och vi vanliga småborgare.

En morgon när vi ett dussin köande under tystnad väntade på vår tur svepte Akademiens främste snille in med dåvarande hustrun, allmänt i skvallerpressen kallade Kulturens Kungapar.

Högljutt fick alla morgontrötta ta del av Kulturparets middagsproblem och andra privatlivets små förtretligheter, involverande postpersonalen. Alltsedan dess har jag småroat tänkt på att viktiga personer har mer bråttom än andra när jag sett och hört Horace Engdahl uttala sig från de högre sfärerna.

När avgångsropen nu skallar skrattar jag bäst som sist, att flyta ovanpå straffar sig vanligen i längden…

Citatet (2) om advokater
11 april 2018

”Det har varit för många advokater i rummet för att kunna diskutera lösningar.”

Sagt till SvD av Eric Morand, VD för Ansaldo i Norden, i den italienska koncern som ska leverera nytt signalsystem till röda linjen i Stockholms tunnelbana.

Bolaget befinner sig sedan flera år i tvist med beställaren SL efter förseningar och långa diskussioner om ansvaret.

Röda linjen har fyra grenar, till Ropsten och Mörby centrum i norr, Fruängen och Norsborg i syd. Tvisten hamnar nu Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och rör miljardbelopp.

I Eric Morands yttrande ligger implicit frågan om advokaterna önskat komma fram till en snabb uppgörelse eller om de haft egenintresse av att tvisten fortsätter.

Efter världsturnén tillbaka i snillenas land
09 april 2018

Carmens tobaksfabrik Sevilla

 Efter en längre turné i Asien och Afrika hamnade jag i Portugal och Spanien med avslutning i Mariehamn på Åland och dess fantastiska Sjöfartsmuseum. Den finländska ön med 85 procent svenskspråkiga hade världens ledande flotta av segelfartyg in på 1900-talet, bland annat frakter av vete från Australien.

Minnesvärd var vistelsen Faro, Portugal, ledande inom sjöfart liksom Sevilla på 1500-talet för färder ut till kolonierna. Besökte återigen Tobaksfabriken (bilden) i Sevilla där Carmen rullade cigarrer och cigaretter och inväntade Don José till musik av Bizet. Bolaget producerade som mest tre fjärdedelar av Europas tobakskonsumtion med drygt 3 300 anställda.

Jag var där i samband med Världsutställningen i Sevilla 1992, tillverkningen hade 1950 flyttats utanför staden och Universitetet kom istället. För övrigt stängdes tobakstillverkningen 2007.

 

Usel journalistik (21) Snillen med dålig smak
06 april 2018

Ekot skildrade idag kl 12.30 och P1 Kultur kl 13.05 avhoppen från Svenska Akademien, Gustaf III:s skapelse med motto Snille och Smak. Få slogans klingar idag lika falskt.

Radions manliga kulturjournalister spekulerade vilt om orsaken men undvek fegt att nämna poeten Katarina Frostenson, akademiledamot och gift med den skandalomsusade ”kulturmannen”.

Efter en lång stund fick Anneli Dufva ordet och sade att det finns en ledamot ”gift med kulturmannen”. Mot slutet av sändningen refererades till Aftonbladet om att det handlade om just detta.

Tänk er i politikens värld vid en skandal att Ekots välinformerade politiska reportrar inte skulle våga nämna namnet på den ledande politiker som var på tapeten. Men i kulturvärlden där journalister och ”kulturpersoner” ständigt gnuggar sig, ger varandra priser och höjer vänner till skyarna gäller inte samma regler.

Det är just på grund av kompisskapet i branschen som ”kulturmannen” med hustru kunnat verka i decennier med lånad ära och pengar från både akademien och staten.

Citatet: Om analytiker
24 mars 2018

”Man träffar många som vill överanalysera och komplicera saker tills man inte begriper någonting. Vi tror inte på det. Vårt mantra är ”håll det enkelt”.

Trelleborgs Allehanda 20 mars i intervju med Johan Andersson, VD i Mellby Gård, startat av pappan Rune Andersson, tidigare VD och ordförande i Trelleborg AB.

Familjen blir uppvaktad av många som vill sälja in företag eller idéer. Mellby Gård har 18 hel- och delägda företag, bl a börsbolagen Duni och KappAhl. Bland de mer kända av onoterade bolagen finns Flash kläder, Chevalier jaktkläder, Smarteyes glasögon, begravningsbyrån Klarahill, Älvsbyhus småhus, Eriksberg hotel- och naturreservat, Excalibur fondförvaltning.

Också Sverige har strafftullar….
08 mars 2018

Undrar om president Trump påpekade Sverige:s och EU:s egna strafftullar när han hade besök av statsminister Löfven ? Vi har ju infört en mängd restriktioner mot stålimport, förra året t ex på varmvalsat stål 37 procent, alltså betydligt högre än de 25 procent som Trump planerar. Och än värre för grovplåt.

Men eftersom det då gällde att för oss att hindra Kinas stålexport till EU har väl det beslutet ”någon slags högre moralisk halt” än Trumps planerade tullar endera dagen.

Egen vinning brukar vara det egentliga motivet för strafftullar som mer högtidligt kallas att rätta till skadliga obalanser eller som Tullverket förskönande skriver ”av handelspolitiska skäl”. Just nu handlar det om ett 50-tal tullar mot en rad länder framför allt i Asien.

Kina är redan i färd med att stänga en rad äldre miljöskadliga stålverk vilket medför att exporten därifrån begränsas. Sverige gör naturligtvis rätt att fortsätta kämpa för frihandel trots att vi själva begränsar importen av en rad varor förutom stål.

xxx

Trump berömde i TV-intervjun för övrigt de goda förbindelserna mellan Sverige och USA under 200 år. Egentligen var det 235 år sedan de båda länderna tecknade det nya landets första handelsavtal.

Jag var med som TV-reporter i Washington när jubiléet firades 1983 då en stor svensk industridelegation uppvaktade president Reagans finansminister med det snarlika namnet Don Regan.

Den leddes av Hans Werthén i Electrolux åtföljd av bl a Curt Nicolin, ABB och Peter Wallenberg, Investor. De svenska direktörerna var tagna av stundens allvar och uppträdde som snälla korgossar.

Finansminister Regan fick syn på Peter Wallenberg långt bak i kön och det blev stora famnen mellan de två. Regan frågade om hur livet gestaltade sig nu året efter att fadern Marcus W avlidit.

Jag är övertygad om att ”Pirre”, som då betraktades som ett högst osäkert kort, vann i auktoritet och prestige gentemot sina svenska kollegor när de såg vänskapligt finansministern uppträdde mot honom.

 

Lästips: Löfven hos Trump på tisdag
03 mars 2018

Di Debatt lördag 3 mars

På Di Debatt idag skriver Staffan Thorsell om Löfvens besök hos Trump, planerat till nu på tisdag. Det är en av de absolut bästa artiklar jag läst om Trump.

Den handlar om ämnen som skiljer: feministisk utrikespolitik, klimatfrågan, frihandel, bygga murar mot invandring och rysk inblandning i valrörelser.

På 1990-talet var Thorsell Expressens korrespondent i USA och gav 2004 ut boken ”Sverige i Vita huset” om möten mellan Sveriges statsministrar och USA:s presidenter.

Thorsell är nyanserad och ställer frågor om det vettiga med mötet. Rubriksättaren är dock tvärsäker och påstår att Trump INTE kommer att lyssna på Löfven i sedvanlig Di-stil om hur det kommer att bli.